Opakowanie na okulary / Sunglasses packaging

sun
OPAKOWANIA NA OKULARY marki KORNIK, warszawa 2013
PROJEKT I NADZÓR NAD PRODUKCJĄ OPAKOWAŃ DLA FIRMY KLENWOOD SA NA OKULARY PRZECIWSŁONECZNE W DREWNIANYCH OPRAWKACH MARKI KORNIK. Życzeniem firmy było stworzenie ekologicznych opakowań z taniego materiału, które nie wymagałyby klejenia. opakowanie składane z jednego kawałka tektury falistej.

sunglasses packaging for KORNIK brand, WARSaw 2013
DESIGN AND SUPERVISION ON PRODUCTION OF PACKAGING FOR KORNIK BRAND SUNGLASSES IN WOODEN FRAMES THAT BELONG TO POLISH COMPANY KLENWOOD SA.  the owner’s wish was to create a package from cheap ecologic material without glue. the packaging is made of one piece of cardboard.

dhgjbuhb2IMG_6632ikopl
Portfoliopl.cdr