Samopodlewająca Doniczka / Self Watering Flowerpot

trauma
Samopodlewająca doniczka, Warszawa 2015
Projekt doniczki ceramicznej W KTÓREJ ROŚLINA NIE WYMAGA PODLEWANIA. dONICZKA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI – ZEWNĘTRZNEJ POSZKLIWIONEJ I WEWNĘTRZNEJ NIE POSZKLIWIONEJ, wykorzystując NATURALNE właściwośCI gliny. NIEPOSZKLIWIONA CERAMIKA POZOSTAJE PO WYPALENIU POROWATA I PRZEPUSZCZA WODĘ. DO POSZKLIWIONEGO POJEMNIKA WLEWANA JEST WODA, KTÓRĄ ROŚLINA POBIERA
PRZEZ ŚCIANKI WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI.
PROJEKT DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO CERAMIKI W MENEMEN W TURCJI. CELEM BYŁO ZAPROPONOWANIE PRODUKTÓW MOŻLIWYCH DO PRODUKCJI W TRADYCYJNY SPOSÓB DOCELOWO Z CZERWONEJ GLINY NATURALNIE WYSTĘPUJĄCEJ NA ICH TERENIE.

Self Watering Flowerpot, WARSAW 2015
THE FLOWERPOT IN WHICH A PLANT DOESN’T REQUIRE WATERING. THE FLOWER pOT IS USING NATURAL CLAY PROPERTIES AND IT’S MADE OF TWO PARTS – EXTERNAL GLAZED PART AND INTERNAL NON-GLAZED.  NON-GLAZED CERAMICS REMAINS  porous and water permeable  After BURNING PROCESS.  GLAZED CONTAINER IS FILLED WITH WATER WHICH ALLOWS THE PLANT TO TAKE THE WATER THROUGH THE WALLS OF NON-GLAZED PART.
PROJECT MADE FOR CERAMICS MANUFACTURE IN MENEMEN IN TURKEY. tHE AIM OF THE PROJECT WAS TO OFFER USEFUL MODERN PRODUCTS THAT WOULD BE POSSIBLE TO PRODUCE IN TRADITIONAL WAY WITH RED CLAY THAT NATURALLY EXIST ON THEIR TERRITORY.

24590
2
6wydruk 3d wykorzystano do przygotowania formy do odlewu modelu
3d print was used to prepare the form to cast the model
Kolaże19 fotki

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ WKRÓTCE / MORE PICTURES SOON